K diskusii o čechoslovakizme Ivan Dérer

ISBN:

Published: June 30th 2015

Paperback

182 pages


Description

K diskusii o čechoslovakizme  by  Ivan  Dérer

K diskusii o čechoslovakizme by Ivan Dérer
June 30th 2015 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 182 pages | ISBN: | 4.49 Mb

Rukopis knižnej publikácie Ivan Dérer: K diskusii o čechoslovakizme obsahuje predhovor Romana Jančigu o živote a diele Ivana Dérera, polemickú stať Ivana Dérera K diskusii o čechoslovakizme z roku 1968, kedy sa začalo na Slovensku diskutovať oMoreRukopis knižnej publikácie Ivan Dérer: K diskusii o čechoslovakizme obsahuje predhovor Romana Jančigu o živote a diele Ivana Dérera, polemickú stať Ivana Dérera K diskusii o čechoslovakizme z roku 1968, kedy sa začalo na Slovensku diskutovať o československej federácii, sprievodný obrazový materiál, spomienku Dérerovho vnuka Víta Černého a heterogénny súbor štúdií o problémoch Československa v rozličných historických obdobiach.Jadro knižnej publikácie tvorí stať Ivana Dérera K diskusii o čechoslovakizme.

Na túto vášnivú obhajobu čechoslovakizmu sa možno pozerať z dvoch historických perspektív. Jednu tvorí jednoduchý fakt, že čechoslovakizmus ako historický koncept nepotvrdil svoju platnosť. Ukázalo sa, že koncept, ktorý vychádzal z organistického modelu historickej nevyhnutnosti Československa, platil len v historicky vymedzenom čase, Rovnako však neplatil neobmedzene historický koncept, ktorý vychádzal z večnosti Habsburskej ríše, či z toho, že „mimo Uhorska niet života“, a ani ten, ktorý počas druhej svetovej vojny tvrdil, že „mať štát znamená život“.

Lebo historické modely sú vždy konštruktmi, ktorých platnosť a primeranosť potvrdzuje prax.Druhú historickú perspektívu tvorí rad otázok, ktoré si položil Ivan Dérer a majú platnosť aj dnes. Prvou je otázka zmyslu a účelu existencie Československa. Čechoslovakistický koncept, vychádzajúci z predstavy jedného politického národa s dvoma rovnocennými vetvami, českou a slovenskou, vyplýval z potreby vytvoriť v Československej republike väčšinovú československú kolektívnu identitu ako protiváhu voči nemeckej a maďarskej menšine.

Táto potreba bola zrozumiteľná a Ivan Dérer ju opakovane zdôrazňuje, ale na vznik moderného politického československého národa nestačila. Vnútorná diferenciácia, ktorá sa začala v polovici devätnásteho storočia „československou rozlukou“ a viedla k vzniku dvoch samostatných moderných politických národov, Čechov a Slovákov, zodpovedala primeranejšie reálnym historicko-politickým podmienkam, a to ako vo vzťahu medzi Slovákmi a Čechmi, tak aj v stredoeurópskych a európskych historických pomeroch.Inou otázkou je však zmysel a účel existencie Československa ako štátu dvoch národov a viacerých národností.

Táto otázka nie je uzavretá ani po rozdelení Československa a vzniku dvoch samostatných štátov, lebo jej odpoveď je daná historickým zodpovedaním otázky, akú šancu majú pri takej historickej blízkosti dvoch národov dlhodobo v Strednej Európe dva menšie štáty oproti jednému väčšiemu- táto otázka nie je v tejto chvíli definitívne zodpovedaná.V súvislosti s otázkou zmyslu existencie československého štátu možno však chápať aj niektoré kľúčové odpovede Ivana Dérera. Ide predovšetkým o základnú otázku, či bola historická existencia Československa pre Slovákov a Čechov prínosom.

Vášnivá odpoveď Ivana Dérera ukazuje na základe mnohých štatistických, ale aj kultúrnych, vzdelanostných a mentálnych faktov, že vznik Československa a jeho demokratická, slobodná podoba v rokoch 1918 – 1939 znamenala pre Slovensko veľký historický prínos. V polemike s hlasmi, odsudzujúcimi československú ideu ako ideu koloniálnu, spočíva aj dnes veľký význam Dérerovej štúdie, a to aj v súvislosti s dnešnými postkoloniálnymi teóriami, navrubujúcimi na rakúsky, rakúsko-uhorský a československý priestor strednej Európy mechanicky podmienky, platné v posledných dvoch storočiach v afrických a ázijských koloniálnych ríšach, či prípadne ešte skôr v Amerike a Austrálii.Étos state Ivana Dérera však spočíva aj v dôslednom, radikálnom demokratizme jeho uvažovania.

Najzreteľnejšie to vidno na jeho odmietavom vzťahu ku komunistickému režimu ako režimu totalitnému, pričom však treba povedať aj to, že si bol v čase jej písania vedomý aj reálneho veľmocenského postavenia Sovietskeho zväzu.Kniha má ešte jeden historický význam. Predstavuje Ivana Dérera ako slovenského vlastenca s výnimočnou mierou totožnosti medzi slovami a skutkami. Ivan Dérer bol vášnivým masarykovcom. V masarykovskom zmysle to uňho znamenalo predovšetkým stáť si za názormi slovom a činom. Nestal sa oportunistom a trikrát v živote sa dostal v rozhodujúcich situáciách do väzenia – v posledných dňoch Rakúsko-Uhorska, za Protektorátu a v komunistickom Československu.

V tom je jeho životný príbeh, ktorý čitateľovi sprostredkuje aj jeho spis K diskusii o čechoslovakizme, v slovenských dejinách jedinečný.-- Peter ZajacEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "K diskusii o čechoslovakizme":


e-kocur.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us